Poczekaj chwilę na załadowanie wszystkich zdjęć.

 

Odczekaj chwilę na załadowanie wszystkich zdjęć.

Odczekaj chwilę na załadowanie wszystkich zdjęć.

ARCHIWUM

Liga orłów

„ Liga Orłów”

Wielkopostne rozważania dla pielgrzymów
na drugą niedzielę Wielkiego Postu
4 marca 2012

Pismo Święte roi się od gór. Najważniejsze wydarzenia zbawcze miały miejsce
w górach. My, chrześcijanie, nigdy nie zapomnimy o Synaju i Syjonie, o Górze Błogosławieństw i o Kalwarii, nie zapomnimy o Taborze – Górze  Przemienienia z dzisiejszej ewangelii. To, co stało się na Taborze jest na tyle ważne, że aż doczekało się specjalnego miejsca w dorocznym kalendarzu Kościoła Katolickiego. Pod datą 6- sierpnia Kościół zapisał: Przemienienie Pańskie, święto. A to wysoka ranga. Wyżej stoi tylko „uroczystość”.

Nadto Góra Przemienienia powraca rokrocznie w 2- niedzielę Wielkiego Postu .  W tym roku – w zapisie św. Marka. Dla całości obrazu warto zajrzeć  także do św. Mateusza
i  do św. Łukasza.

Dlaczego Pan Jezus prowadzi w góry? Bo – po pierwsze: wyprawa w góry wymaga wysiłku

i samozaparcia. Góry są dla orłów! Po wtóre: dopiero z góry widać w całości. Na szczytach doświadcza się wysokości, przestrzeni i odległości. Choć – jak uczy św. Paweł – „ W Nim
(w Jezusie – Bogu) żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”, jednak dopiero na szczytach bardziej doznaje człowiek bliskości Boga. Kto chodzi w góry, ten wie.

Wielki Post to wspinanie się na górę. Najpierw trzeba sobie zadać trud wspinaczki. Łatwo nie będzie, ani nawet być nie może. Przecież to dla orłów! Piotr, Jakub i Jan też mieli dość. Miarą ich zmęczenia jest fakt, że po dojściu na szczyt zaraz zasnęli.

Wybici ze snu jeszcze nie wiedzą, że uczestniczą w tajemnicy przemienienia Jezusa. Uwaga! „Uczestniczą!”, nie: „są jedynie świadkami”. Co się tam wtedy stało, że nieskorzy do okazywania wzruszeń mężczyźni wykrzyknęli: „dobrze, że tu jesteśmy!”, lub – jak w starszych tłumaczeniach pisze: „dobrze nam tu być!” ??? Chyba Pan Jezus uchylił nieco „drzwi nieba” i pozwolił przez szparę zajrzeć do środka… Naturalne przestraszenie splotło się z zachwytem. Nic  dziwnego, że Piotr spontanicznie wykrzyknął  „Panie, zbudujemy trzy namioty…To nic, że piotrowa wielkoduszność nie pasowała do sytuacji i była nie na temat. Pan Jezus pochylał się   z Mojżeszem i Eliaszem  nad dramatycznym tematem męki i śmierci
w Jerozolimie, a Piotr ni w pięć, ni w dziesięć wyskakuje z namiotami… Swoją drogą, ciekawe skąd by je wziął?

Pan Jezus wprowadził Piotra Jakuba i Jana w tajemnicę współuczestnictwa w prze- mienieniu. Nie chodziło tu o wprawienie ich w strach, czy podziw. To nie Jezusowi było potrzebne przemienienie. Oni potrzebowali przemienienia! Stało się tam coś bardzo ważnego: Przemieniający się wobec nich – przemienił ich!

Z góry Tabor wracali już inni ludzie, choć na zewnątrz wszystko wyglądało tak samo. Przemieniający się wobec nich Jezus przemienił ich myślenie i przemienił ich odczuwanie.

Przemienił rozum i serce. Kolejność nie gra roli, bo to się stało jednocześnie. Rozum – bo skąd nagle Piotr wie, że Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem? Gdzie czasy Mojżesza
i czasy Eliasza a czasy Piotra? Serce – bo nagle Piotr z ogromnym rozmachem ducha woła:

„zbudujemy trzy namioty: dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza”. Zupełnie jakby zapomina
o sobie i pozostałych, z którymi przyszedł. Gdyby powiedział: cztery namioty. Ten czwarty dla nas trzech.

Z Taboru wrócili nowi ludzie, z nową jakością umysłów i serc. U podnóża zastali świat taki, jaki opuścili. Nieszczęśliwi ludzie, chorzy, doświadczeni i sponiewierani przez los, pokrętni donosiciele, przyjaciele i wrogowie, do tego tragiczna sytuacja polityczna kraju, ruina gospodarcza, niesprawiedliwość i bezsilność …

Świat był taki sam, ale oni już inni. Zapaleni i dysponowani do nowego życia, choć jeszcze w starych strukturach. Przyjdzie czas, że te struktury nie wytrzymają siły nowego ducha

i zaczną trzeszczeć w szwach…

…I ty jesteś zaproszony przez Jezusa na wielkopostną górę Tabor. I ty możesz współuczestniczyć w Jezusowym przemienieniu. Ale… musisz chcieć! I musisz zadać sobie trud wspinaczki po schodach, klamrach i linach wielkopostnych praktyk Kościoła… Świat się prędko nie zmieni, ale ty pójdziesz przemieniony …  Jesteś zaproszony do „Ligi Orłów”

Ks. prał. Romuald Brudnowski

Główny Przewodnik Pieszych Pielgrzymek Diecezji Świdnickiej

Ojciec duchowny Diecezji Świdnickiej

koszulki z zespołami

Specjalne dla Pielgrzymów życzenia Kiędza Biskupa

Czas Świąt Bożego Narodzenia skłania nas mocniej do wdzięczności za przyjście Syna Bożego do mieszkańców ziemi. Chrystus przychodzi do nas, aby drzwi domu Ojca zostały na nowo otwarte człowiekowi. Pojawienie się Syna Bożego na ziemi odnawia też więź przyjaźni i miłości człowieka z Bogiem.

Program duszpasterski przypomina nam obecnie prawdę, że Kościół jest naszym domem. Ojcem w tym domu jest sam Bóg, który jest Miłością. Trzeba nam zatem w oparciu o słowo Boże uczyć się mądrego życia w oparciu o przykazanie miłości bliźniego. Tak rodzi się też wzajemna odpowiedzialność za siebie.

Życzę zatem na Święta Narodzenia Pańskiego coraz głębszego przeżywania prawdy, iż Kościół jest naszym domem. Niech w tym szczególnym domu będzie dane pełniej doświadczać miłości Boga, który przychodzi do nas jako Dziecię narodzone w Betlejem. Niech będzie dane cieszyć się opieką Matki nowonarodzonego Dziecięcia, która jest również naszą kochającą Matką.

Kochajmy Kościół, w pośrodku którego żyje Zbawiciel. Kochajmy Kościół, który jest naszą Matką i troszczy się o wszystkie swoje dzieci. Niech duch wzajemnej miłości i życzliwości przenika nasze serca. Te uczucia niech ożywiają nas w nowym 2012 roku.

bp Adam Bałabuch

Świąteczne życzenia Głównego Przewodnika

BARDZO  DROGIE  SIOSTRY  PIELGRZYMKOWE!

BARDZO DRODZY  BRACIA PIELGRZYMI!

Popatrzcie na nasz pielgrzymkowy chronometr, jak radośnie odlicza czas do rozpoczęcia 9- Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej 2012. … To już naprawdę blisko !

Pójdziemy z hasłem przejętym z papieskiej pielgrzymki do Niemiec :  GDZIE BÓG, TAM PRZYSZŁOŚĆ !!!

Przyjmijcie to hasło jako serdeczne życzenia na Boże Narodzenie, oraz cały Nowy Rok 2012 !

Przyjrzyjcie się pasterzom betlejemskiej nocy. Ich położenie nie miało żadnej przyszłości. „Noc” oznacza nie tylko zjawisko astronomiczne.

Oznacza stan ich ducha. Oznacza ich beznadziejne położenie. Nagle w tę noc wkracza „Chwała Pańska”, która  „ zewsząd ich oświeciła ”. A oni dali się napełnić „Chwałą Pańską”. Nie „lękiem Pańskim” – dlatego „nie bójcie się”, ale „Chwałą Pańską”. Pełni Światła Prawdziwego zerwali się na równe nogi i wybiegli z nocy teraźniejszości w Światło Przyszłości. Bo tylko GDZIE BÓG, TAM PRZYSZŁOŚĆ !!!

Ks. Romuald Brudnowski

Bóg uzdrawia i dziś!

Bóg uzdrawia i dziś!

Pod takim hasłem w kościele pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu,
4-go stycznia 2012 r. o godz. 18.00 odbędzie się Msza święta z modlitwą o uwolnienie
i uzdrowienie.

Gościem będzie o. dr Bogdan Kocańda z Rychwałdu, autor pierwszej w Polsce monografii poświęconej posłudze kapłana egzorcysty. Posługiwał jako egzorcysta w Diecezji Kieleckiej. Ma też doświadczenie modlitwy uwolnienia, którą prowadził wielokrotnie, m. in. w bazylice św. Antoniego w Padwie.

Szczęść Boże! Iwonka i Marek Kurowscy

Diakonia Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie Diecezji Świdnickiej

Relacja z WPP

Relacja z "Wypominkowej Pieszej Pielgrzymki"  do Kaplicy Bł. Jana Pawła II

w Pstrążnej w sobotę 26 listopada 2011r.

Pielgrzymka w intencji: o zbawienie zmarłych pielgrzymów Grupy 9 „Mistycznej”, oraz wszystkich zmarłych poleconych na kartach pielgrzymkowych wypominek.
Rozpoczęliśmy o godz.12.00 od grobu bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera. Pielgrzymkę zakończyliśmy Mszą św. za zmarłych w Kaplicy Bł. Jana Pawła II

Pieszo 28 osób, na Mszy św. 33 osoby.

INTERNETOWE REKOLEKCJE ADWENTOWE

INTERNETOWE REKOLEKCJE ADWENTOWE

Dzisiaj pierwszy dzień Adwentu.

Internetowych Rekolekcji Adwentowych.

Ciemne Noce Nikodema:

Noc Pierwsza (człowiek).


Posłuchaj najpierw Ewangelii a później rozważania.

...zobacz gdzie jest Twoja noc. Niech Ten Który jest Światłością- przemienia tę noc.

Nagranie trwa 7 minut. Jeśli masz kogoś, komu mógłbyś je przesłać - możesz to zrobić.
Niech czas Adwentu będzie czasem przemiany.

Link do rozważań:
http://gloria24.pl/rekolekcje-adwentowe-ciemne-noce-nikodema

Wypominkowa Piesza Pielgrzymka

„ Wypominkowa Piesza Pielgrzymka ”
do Kaplicy Bł. Jana Pawła II w Pstrążnej
- sobota 26 listopada 2011r. Kudowa - Zdrój

w sobotę 26 listopada 2011 r. w Kudowie – Zdroju/ Czermna -  w parafii
p.w. Św. Bartłomieja Apostoła odbędzie się piesza pielgrzymka do Górskiej Kaplicy bł. Jana Pawła II w Pstrążnej  w intencji: o zbawienie zmarłych pielgrzymów Grupy 9 „Mistycznej”, oraz wszystkich zmarłych poleconych na kartach pielgrzymkowych wypominek.

Zaczynamy o godz.12.00 od grobu bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera. Pielgrzymkę zakończymy Mszą św. za zmarłych w Kaplicy Bł. Jana Pawła II

o godz. 13.30. Prosimy wziąć z sobą dużo zniczy.

Serdecznie zapraszam drogich Pielgrzymów

Ks. Romuald Brudnowski

Główny Przewodnik PPŚ

2 listopada – Dzień Zaduszny

2 listopada – Dzień Zaduszny

W pierwszych  dniach listopada nasze kroki kierujemy na cmentarze. Kościół zachęca nas do modlitwy za zmarłych. Dzień Zaduszny jest wspomnieniem wszystkich zmarłych. O tym dniu można powiedzieć: Święto zmarłych. Od kiedy obchodzimy Dzień Zaduszny i jaki sens ma ów dzień, dlaczego też wtedy często zadajemy sobie pytania natury zasadniczej? Odpowiedzi na te pytania i inne znajdziemy w poniższym tekście.

Pamięć o zmarłych

Chociaż Kościół zawsze w swych modlitwach pamiętał o zmarłych, to jednak Dzień Zaduszny pojawia się w kalendarzu liturgicznym dosyć późno. Sama idea takiego dnia wywodzi się ze środowisk klasztornych. Reguła św. Izydora z Sewilli ( +636) przepisuje Mszę św. za wszystkich zmarłych w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Św. Niektóre kościoły znały podobny dzień modlitwy po uroczystości Objawienia Pańskiego. Jest tendencja do łączenia tego dnia z którymś z wielkich świąt kościelnych. Dzień  Zaduszny w obecnej formie zostaje wprowadzony przez św. Odylona, opata klasztoru w Cluny ( 994 – 1048): dzień 2 listopada został wybrany ze względu na obchodzoną poprzedniego dnia uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół raduje się chwałą swoich świętych, ale nie zapomina o tych, którzy jeszcze nie doszli do jej pełni. Opactwo kluniackie przez długi czas wywiera wielki wpływ na życie religijne Europy i dlatego Dzień Zaduszny przyjmuje się powszechnie. Pierwsza zmianka o obchodzeniu Dnia Zadusznego w Rzymie pochodzi z 1311 r.

Czytaj więcej: 2 listopada – Dzień Zaduszny