O CZYM KAŻDY PILEGRZYM WIEDZIEĆ POWINIEN...

 1.PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ na JASNĄ GÓRĘ to 10-dniowe ­REKOLEKCJE w DRODZE !

 2. Organizatorem Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej jest ŚWIDNICKA KURIA BISKUPIA.

3. Bezpośrednio odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie Pielgrzymki jest mianowany przez Ks. Biskupa GŁÓWNY PRZEWODNIK PIESZYCH PIELGRZYMEK DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ.

4. Główny Przewodnik jest uprawniony do powoływania i zatwierdzania bezpośrednich współpracowników Pielgrzymki.

5. Organizatorzy pielgrzymki mają prawo dokonywania na bieżąco korekty trasy, godzin pobudek, miejsc odprawianych Mszy św i wszystkiego, co służy lepszej organizacji pielgrzymki. Zmiany wymagają akceptacji Głównego Przewodnika. 

6. Pielgrzym bezwzględnie zobowiązany jest do noszenia znaczka pielgrzymkowego, oraz dokładnie wypełnionej i podpisanej. Ze szczególną starannością należy zapoznać się i podpisać wymogi zdrowotne! Nie podpisane ­Książeczki są nieważne i uprawniają Głównego Przewodnika do wykluczenia pątnika z pielgrzymki.

7. Organizatorzy zapewniają niezbędną pomoc ­medyczną w czasie całej pielgrzymki, zarówno na trasie, jak i na bazach noclegowych.

8. SŁUŻBA MEDYCZNA KOŃCZY PRACĘ na bazach noclegowych o godz. 21.30!

W razie konieczności interwencji medycznej w nocy, należy zaalarmować najbliższą pielęgniarkę, ratownika, lekarza, lub swojego Księdza Przewodnika.

9. Pielgrzymi na Pieszej Pielgrzymce idą pieszo a nie jadą! O podwiezieniu chorego ma prawo zadecydować tylko lekarz pielgrzymkowy, oznakowana służba medyczna, lub księża przewodnicy.

10. Pielgrzym, który poczuje się słabo lub źle, powinien zejść z osobą towarzyszącą na prawą stronę drogi, usiąść, lub położyć się i czekać na pomoc Pielgrzymkowej Służby Medycznej.

11. Każdy pielgrzym powinien iść tylko w swojej grupie. Kontakty między grupami są bardzo zalecane, ale jedynie na postojach i bazach noclegowych.

12. Pielgrzymka z natury ma charakter pokutny.

Wyraża się to m/in. przez:

a)   STRÓJ PIELGRZYMA: skromny, praktyczny, nawet w największe upały z przykrytymi ramionami; koniecznie nakrycie głowy;

 

b)   CIERPLIWOŚĆ wobec trudów związanych z pogodą, problemów z higieną - jak brak łazienek z prysznicami, domowych WC itp.

 

c)   WYROZUMIAŁOŚĆ, TAKT i KULTURA wobec innych także zmęczonych pielgrzymów;

d)   NIEDOGODNOŚCI z ZAOPATRZENIEM.

Organizatorzy gwarantują jedynie systematyczne zaopatrzenie w pieczywo i napoje, oraz we wrzątek na bazach noclegowych. Przewiduje się obecność obwoźnego sklepiku spożywczego.

13. UWAGA ! Wyłączone telefony komórkowe! Wolno z nich korzystać tylko na postojach i bazach noclegowych. Od tego postanowienia wyłączone są służby pielgrzymkowe.

14. Na postojach odpadki składa się w wyznaczonych miejscach! Plastikowe butelki, czy kartonowe pojemniki, koniecznie należy zgnieść celem zmniejszenia ich objętości.

15. Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej jest PIELGRZYMKĄ NAMIOTOWĄ! Tylko w wyjątkowych przypadkach pielgrzymi mogą spać w stodołach, lub na prywatnych kwaterach. Trzeba to koniecznie zgłosić i ustalić na samym początku pielgrzymki z Księdzem Przewodnikiem grupy, oraz z kwatermistrzem. Stanowczo wyklucza się możliwość załatwiania kwater na własną rękę.

16. Namioty wolno rozbijać dopiero po przyjściu całej grupy na pole namiotowe.

17. Bezwzględna CISZA NOCNA obowiązuje od godz.22.30 do rannej pobudki.

18. Koniecznie należy mieć trwale podpisane namioty, śpiwory i karimaty. Konieczny jest również adres i numer grupy!!!

19. UWAGA!!! WDZIĘCZNOŚĆ!!! Pielgrzymom nic się nie należy od Gospodarzy miejscowości noclegowych! Jeśli ktoś zaprosi do swego domu, pozwoli się umyć, czy poczęstuje – należy TRZYKROTNIE PODZIĘKOWAĆ, zostawić po sobie porządek i podarować obrazek pielgrzymkowy, widokówkę, lub jakiś inny znak wdzięczności.

20. Na Pieszej Pielgrzymce Diecezji Świdnickiej ­obowiązuje absolutny zakaz koedukacji, czyli ­wspólnego spania dziewczyn z chłopakami!

21. UWAGA! Oznakowane służby porządkowe upoważnione są sprawdzać na noclegach namioty, stodoły i kwatery prywatne.

Absolutnie zakazane jest nadto:

a) picie alkoholu, używanie środków odurzających i palenie papierosów;

b) kąpiel w basenach, rzekach, gliniankach i stawach

c) używanie otwartego ognia w namiotach, w lesie, na ścierniskach i we wszystkich miejscach realnego zagrożenia pożarowego;

d) używanie wulgarnych słów.

22.       UWAGA! Pielgrzymi nie stosujący się do powyższych zasad będą wydalani z Pielgrzymki.

 

Ks. Romuald Brudnowski - Główny  Przewodnik