Odczekaj chwilę na załadowanie wszystkich zdjęć.

Program formacyjny 15 PPŚ

Formacja 15 PPŚ Diecezji Świdnickiej

(31 lipca – 9 sierpnia 2018 roku)

„Wolni w Chrystusie”


 1. Dzień pierwszy: wtorek 31 lipca 2018 roku

Świdnica - Pieszyce

 1. Hasło dnia: Ojczyzna naszą Matką „Alma Mater”
 2. Temat konferencji: Wolność - dar i zadanie…
 • W tym dniu szczególna modlitwa za Ojczyznę

(odpowiedzialny za Apel:
ks. Romuald Brudnowski – Główny Przewodnik)


 1. Dzień drugi: środa 1 sierpnia 2018 roku

Pieszyce – Zwrócona

 1. Hasło dnia: Kościół naszą Matką
 2. Temat konferencji: Wolność w wyznawaniu wiary…

(Czy Kościół może mieszać się do polityki?)

 • W tym dniu szczególna modlitwa w intencji Kościoła
  i Diecezji Świdnickiej
 • Wieczorny Apel w intencji Kościoła i Diecezji

(Apel: Grupa 1)


 1. Dzień trzeci: Pierwszy Czwartek Miesiąca 2 sierpnia 2018 r.

Zwrócona – Przeworno

 1. Hasło dnia: Powołani do niesienia nadziei
 2. Temat konferencji: Wolność w wyborze i posłudze powołanych…
 • W tym dniu modlitwa i Apel wieczorny za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

(Apel: Grupa 2)


 1. Dzień czwarty: Pierwszy Piątek Miesiąca 3 sierpnia 2018 r.

Przeworno – Radoszowice

 1. Hasło dnia: Rodziną drogą do świętości
 2. Temat konferencji: Wolność w życiu małżeńskim i rodzinnym…
 • W tym dniu szczególna modlitwa za rodziny
 • Komunia Święta Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
 • Podczas Apelu obecna Figura Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej
 • Wieczorny Apel w intencji rodzin

(Apel: Grupa 3)


 1. Dzień piąty: Pierwsza Sobota Miesiąca 4 sierpnia 2018 roku

Radoszowice – Popielów

 1. Hasło dnia: W mocy Ducha Świętego
 2. Temat konferencji: Wolność w codziennym życiu i wyborach

(„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” 1 Kor 6, 12)

 • W tym dniu modlitwa o dary Ducha Świętego
 • Msza św. prymicyjna
 • Komunia św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
 • Różaniec w tym dniu w intencjach o które prosi Maryja w Fatimie.
  Są to intencje wynagradzające za 5 zniewag:

1 – Obelgi przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu

2 – Przeciw Jej Dziewictwu

3 – Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu

4 – Obelgi przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci i młodzieży obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Maryi

5 – Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach
i za wszystkie grzechy, które ranią Jej Serce

 • Podczas Apelu modlitwa o Ducha Świętego
 • Można wykorzystać homilię św. Jana Pawła II z placu Zwycięstwa (1979 rok)

(Apel: Grupa 4)


 1. Dzień szósty: niedziela 5 sierpnia 2018 roku

Popielów – Laskowice

 1. Hasło dnia: Katecheza – ewangelizacja i formacja
 2. Temat konferencji: Wolność w wychowaniu dzieci i młodzieży…
 • W tym dniu szczególna modlitwa za studentów, uczniów, profesorów, nauczycieli, wychowawców i katechetów
 • Wieczorny Apel w intencji dobrej formacji w szkołach,
  na uczelniach i w parafiach

(Apel: Grupa 5)


 1. Dzień siódmy: poniedziałek 6 sierpnia 2018 roku
  (święto Przemienia Pańskiego)

Laskowice – Łomnica

 1. Hasło dnia: Sumienie – „sanktuarium człowieka”
 2. Temat konferencji: Wolność sumienia…
 • W tym dniu szczególna modlitwa o ludzi sumienia
 • Wieczorny Apel w intencji dobrego rozwoju duchowego

(Apel: Grupa 6)


 1. Dzień ósmy: wtorek 7 sierpnia 2018 roku

Łomnica – Cisie

 1. Hasło dnia: Nowe Życie w Chrystusie
 2. Temat konferencji: Wolność w sakramencie pokuty
 • Wieczorny Apel o dar wolności dla grzeszników i uzależnionych
 • Podczas Apelu nabożeństwo pokutne

Apel: ks. Adam Woźniak - ojciec duchowny)


 1. Dzień dziewiąty: środa 8 sierpnia 2018 roku

Cisie – Częstochowa Kawodrza

 1. Hasło dnia: Maryja – Patronką wolności
 2. Temat konferencji: „Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję”
  (kard. S. Wyszyński)
 • Wieczorny Apel na Jasnej Górze
 • Możliwość Apeli Grupowych

Uprzejmie informujemy, że relacje i zdjęcia z każdego dnia pielgrzymkowego w zależności od możliwości technicznych, zamieszczone będą w godzinach wieczornych lub w najbliższym możliwym terminie.