11 listopada 2018

 

Odczekaj chwilę na załadowanie wszystkich zdjęć.

GRUPY 11 PPŚ

PREZENTACJA GRUP

11 PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ - 2014


GRUPA 1 - ŚWIDNICA i OKOLICE

KSIĘŻA:

PRZEWODNIK GRUPY 1:

Ks. Krzysztof Krzak - Parafia św. Stanisława i Wacława – Katedra w Świdnicy

Ks. Adam Woźniak – Ojciec Duchowny Pieszej Pielgrzymki

- Parafii p.w. Michała Arch. w Wirach


Ks. Przemysław Pojasek – Parafia p.w. NMP Królowej Polski w Świdnicy

Ks. Sławomir Calik – Parafia p.w. sw. Michała Arch. w Milikowicach


Diakon Kamil Pawlik – WSD Świdnica

Diakon Wiktor Bednarczyk – WSD Świdnica


SIOSTRY ZAKONNE :

S. Krystyna - S. Klawerianka

S. Ednella z Zimbabwe (Afryka)


 • liczba pielgrzymów : 115 osób
 • najstarszy pielgrzym siostra Teresa - 75 lat – 27 raz na pielgrzymce
 • najmłodszy pielgrzym – Jakub – 3 lat


TAK PISALI O SOBIE

Grupę 1 tworzą pielgrzymi Ziemi Świdnickiej. W grupie pielgrzymuje dużo młodzieży
i dzieci Jesteśmy grupą zgraną, rozśpiewaną, bardzo rozmodloną. Po raz pierwszy pielgrzymuje około 30 osób. Pielgrzymi bardzo chętnie brali udział w modlitwach i śpiewie. Pielgrzymowali również z nami mieszkańcy Irlandii, Kanady oraz siostra zakonna z Zimbabwe z Afryki. Naszą modlitwą, śpiewem staraliśmy się być prawdziwymi świadkami i uczniami Chrystusa, zanosiliśmy Go wszystkim, których spotkaliśmy na naszej drodze pielgrzymowania…

 


 

 

GRUPA 2 - ZIEMIA DZIERŻONIOWSKA

KSIĘŻA:

PRZEWODNIK GRUPY 2 : Ks. Andrzej Franków

– Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Bielawie

ks. Dawid Fiołek – neoprezbiter - Parafia p.w. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie

Diakon Mirosław Benedyk – WSD Świdnica

Diakon Arkadiusz Harbar – WSD Świdnica

Krzysztof Frącek – WSD Świdnica


 • liczba pielgrzymów : 89 osób
 • najstarszy pielgrzym – brat Eugeniusz – 70 lat
 • najmłodszy pielgrzym – Zuzia – 2,5 roku


TAK PISALI O SOBIE

Grupa 2 to grupa rozmodlona, rozśpiewana, rozumiejąca sens pielgrzymowania. Pomimo wyjazdu znacznej części młodzieży do Mediugorje, w naszej grupie nie brakuje osób młodych, którzy swoją obecnością dodają siły i entuzjazmu całej grupie. W tym roku patronem grupy jest św. Franciszek z Asyżu, przez co staramy się poznawać jego charyzmaty i naśladować jego przymioty.

„Dwójeczka da się kochać, Dwójeczka da się lubić, tutaj szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić.” Pielgrzymi grupy 2 dziękują wszystkim za wspólne pielgrzymowanie. Do zobaczenia na Epilogu w Bardzie.

Szczęść Boże!

 


 


GRUPA 3 - ZIEMIA KŁODZKA

KSIĘŻA:

PRZEWODNIK GRUPY 3: O. Augustyn Feliszek OFM

Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

O. Wiktor Lata OFM -Góra św. Anny

O. Efrem Kalaga OFM – Parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu w Dusznikach Zdroju

Ks. Mariusz Kubik - Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku
Ks . Paweł Kilimnik


Diakon Jerzy Kozłowski

Alumn IV roku WSD w Świdnicy

Mariusz Maluszczak

Gniewomir Flis

brat Ksawery Mokrzycki OFM

brat Radosław Lach – postulant OFM


SIOSTRY ZAKONNE :

S. Jolanta ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Kłodzku


 • liczba pielgrzymów : 88 osób
 • najstarszy pielgrzym – brat Zbigniew z Kłodzka - 82 lat
 • najmłodszy pielgrzym - Miłosz – 7 lat

 

TAK PISALI O SOBIE

Pielgrzymi grupy 3 to głównie mieszkańcy urokliwych miejscowości Ziemi Kłodzkiej. Radując się pięknem naszych górzystych terenów, z których wyszliśmy, napełniamy się nawzajem miłością Pana. Stworzyliśmy jedną, dużą rodzinę, w której panują bardzo bliskie i serdeczne relacje. Atmosferę tą zawdzięczamy naszym kapłanom z Ojcem Augustynem na czele, którzy umiejętnie potrafią inicjować zabawę, jak też wprowadzić nas w modlitewne skupienie i rozważanie. Pielgrzymujemy do naszej „duchowej stolicy” z pieśnią na ustach w czym bardzo pomaga nam wspaniała orkiestra grupowa. W naszych pamięciach na długo pozostanie apel w Bobolicach przygotowany przez brata Jarosława na podstawie fragmentu Ewangelii o Bartymeuszu, w czasie którego każdy z nas na nowo mógł wybrać Jezusa jako swojego Pana. Było też wzruszające i pouczające świadectwo złożone przez siostrę Joannę.

Z franciszkańskim pozdrowieniem Pokój i Dobro pielgrzymi Grupy 3

 


 

 

GRUPA 4 - ZIEMIA ZĄBKOWICKA

PATRON GRUPY: Św. JAN PAWEŁ II

KSIĘŻA:

PRZEWODNIK GRUPY 4 : Ks. Damian Fleszer - KUL

Ks. dr hab. Bogusław Konopka

– Parafia p.w. św. Jerzego w Ziębicach – archidiecezja wrocławska)

Ks. Stanisław Świerk - Francja

Ks. Grzegorz Umiński - KUL

Alumn II roku WSD w Świdnicy

Olimpiusz Hyla –- (Ziębice, par. pw. Św. Jerzego - archidiecezja wrocławska)

Brat zakonny – Piotr Arnold – Pallotyn


ZAOPATRZENIE PIELGRZYMKOWE:

Elżbieta i Stanisław Umińscy

Elżbieta Wąż

Jerzy Przepiórka

Mateusz Przepiórka

Karol Ciągło

 • liczba pielgrzymów : 93 osoby
 • najstarszy pielgrzym – s. Julia - 70 lat
 • najmłodszy pielgrzym – Hania – 4 lata

 

TAK PISALI O SOBIE

„Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie” – św. Jan Paweł II – te słowa Patrona naszej grupy towarzyszyły nam nieustannie na pielgrzymim szlaku. My mieszkańcy Ziemi Ząbkowickiej: Ząbkowic Śl., Kamieńca Ząbkowickiego, Łagiewnik, Ziębic, Przedborowej połączyliśmy swoje siły z mieszkańcami Głuszycy, czyli dawnej grupy 8.

Wsłuchiwaliśmy się w nauczanie św. Jana Pawła II (patrona grupy), modliliśmy się codziennie litanią i nowenną ku jego czci i w ten sposób umacnialiśmy naszą wiarę i więź ze świętym papieżem.

Już po raz drugi towarzyszył nam w drodze nasz specjalny pielgrzym” Roman”, a na zapominalskich pielgrzymów czekało ”karne nakrycie głowy.. (?)” Mamy świadomość, że tylko z Jezusem możemy stawać się coraz bardziej: „KUL-turalni, KUL-eżeńscy i KUL-owi” – jak skandowaliśmy w nawiązaniu do faktu, że dwóch z nas, księży, studiuje na KUL-u.

 


 

 

GRUPA 5 – ŚW. OJCA PIO

KSIĘŻA:

PRZEWODNIK GRUPY 5 : Ks. Krzysztof Papierz -

Parafii p.w. św. Brata Alberta w Świebodzicach

Ks. Stanisław Kasztelan – Parafii p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Srebrnej Górze

Ks. Łukasz Kopczyński – Parafia p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Strzegomiu

Alumni II roku WSD w Świdnicy

Mateusz Zając - Parafia. p.w. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie

Michał Pietraszka - Parafia p.w. Ducha Świętego w Świdnicy


 • liczba pielgrzymów : 97 osób (26 osób po raz pierwszy)
 • najstarszy pielgrzym – brat Jan ze Srebrnej Góry - 64 lat
 • najmłodszy pielgrzym – Wiktoria i Oliwia – bliźniaczki ze Strzegomia – 5 lat

 

75 % grypy pielgrzymkowej stanowią siostry pielgrzymkowe

25% grypy pielgrzymkowej stanowią bracia pielgrzymkowi

35% grypy pielgrzymkowej stanowi młodzież do 18 roku życia


TAK PISALI O SOBIE

W naszej grupie wędrują pielgrzymi ze: Strzegomia, Świebodzic, Kudowy Zdroju, Jaworzyny Śl., Żarowa, Mrowin, Goczałkowa, Jaroszowa, Ruska, Żelazna, Głuszycy, Żelazna, Srebrnej Góry. Kamieńca Ząbkowickiego, Zwróconej, Bolkowa, Olszan, Dobromierza.

„Piąteczka” jest grupą o bardzo wielkim sercu, które dajemy swoim bliźnim każdego dnia. Pielgrzymujemy pod patronatem św. Ojca Pio; od początku naszej drogi odmawiamy nowennę ku czci naszego patrona. Naszym śpiewem wychwalamy Boga Stwórcę
i wysławiamy Najświętszą Maryję Pannę. Mimo bólu i ran nie podajemy się, lecz każdego dnia podejmujemy trud pielgrzymowania. Grupa jest bardzo zdyscyplinowana – przewodzi nią sam Papierz. Czasem okazywał swoje wielkie serce… Dobrym przykładem było wspólne ognisko pielgrzymkowe w Łomnicy, gdzie na wzór naszego Pana nakarmił wszystkich głodnych pielgrzymów 57 kg kiełbasy. Oprócz ciała przede wszystkim dbał o ducha pielgrzymki. W tym roku grupa 5 bardzo się „odmłodziła” - średnia wieku spadła z 50 lat do lat zaledwie 30 i to przełożyło się bardzo na entuzjazm, żywiołowość i atmosferę naszej drogi i tego, jak chwaliliśmy Pana i sławiliśmy imię Jego Matki. Doświadczeni pielgrzymi swoją siła, energią i uśmiechem cały czas wspierali i motywowali „pierwszaków”, czasem już niedomagających.


Wśród nas jest nasza „Matka Generalna”, która każdego dnia troszczyła się, aby nie zabrakło sił naszym duchownym, porządkowym i scholi – czasami na tym cierpiał jej mąż- mowa tu o naszej niezastąpionej siostrze Lucynie.

Czas wspólnego pielgrzymowania dobiega końca, nie żegnamy się, ale mówimy sobie do zobaczenia…

 


 


GRUPA 6 - ZIEMIA WAŁBRZYSKA

KSIĘŻA:

PRZEWODNIK GRUPY 6: Ks. Piotr Kopera SAC

- Parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu


Ks. Jakub Klimontowski – (9 raz) - Parafia p.w. św. Jana Ap. w Dziećmorowicach

Ks. Bartłomiej Łuczak – (9 raz) - Parafia p.w. św. Barbary w Wałbrzychu

Ks. Mateusz Hajder – (6 raz ) - Parafia p.w. św. Jerzego w Wałbrzychu

Ks. Krzysztof Faron – (6 raz) - Parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu


Diakon Sebastian Tomaszewski – (3 raz)

Kamil Osiecki ( 3 raz) – Alumn V rok WSD w Świdnicy

Artur Krawiec ( 1 raz) – Alumn IV roku WSD w Świdnicy


 • liczba pielgrzymów : 98 osób
 • najstarszy pielgrzym – brat Stanisław 76 lat i siostra Maria – 74 lata
 • najmłodszy pielgrzym – Patryk - 4 lata

 

TAK PISALI O SOBIE

Grupa „6” to pielgrzymi z Wałbrzycha i okolicznych miejscowości, a także pielgrzymi z dawnej grupy 8 (Jedlina, Głuszyca, Mieroszów oraz okolice).

Jest to grupa zróżnicowana wiekowo; jest dużo ludzi młodych, a starsi wiekiem czują się młodzi duchem. Jest około 20 pielgrzymów, którzy Ida po raz pierwszy. Grupa jest otwarta na współpracę z innymi grupami. Pielgrzymując łączymy w modlitwie i śpiewach tradycję z nowoczesną formą modlitwy.