Odczekaj chwilę na załadowanie wszystkich zdjęć.

TEMATY DNIA

Poniedziałek , 1 sierpnia 2011

WIERZĘ…

W  BOGA  OJCA  WSZECHMOGĄCEGO 

STWORZYCIELA  NIEBA  I  ZIEMI

 

Wtorek , 2 sierpnia  2011

WIERZĘ …

I  W JEZUSA  CHRYSTUSA , SYNA  JEGO  JEDYNEGO

PANA  NASZEGO

KTÓRY  SIĘ  POCZĄŁ  Z  DUCHA  ŚWIĘTEGO

NARODZIŁ  SIĘ  Z  MARYI  PANNY

 

Środa , 3 sierpnia  2011

WIERZĘ …

UMĘCZON  POD  PONCKIM  PIŁATEM

UKRZYŻOWAN  UMARŁ  I  POGRZEBION

ZSTĄPIŁ  DO  PIEKIEŁ

TRZECIEGO  DNIA  ZMARTWYCHWSTAŁ

 

Czwartek , 4 sierpnia  2011

WIERZĘ …

WSTĄPIŁ  DO  NIEBA , SIEDZI  PO  PRAWICY

BOGA , OJCA  WSZECHMOGĄCEGO

 

Piątek , 5 sierpnia  2011

WIERZĘ …

W  DUCHA  ŚWIĘTEGO

 

Sobota , 6 sierpnia  2011

WIERZĘ …

ŚWIĘTY  KOŚCIÓŁ  POWSZECHNY

ŚWIĘTYCH  OBCOWANIE

 

Niedziela , 7 sierpnia  2011

WIERZĘ …

GRZECHÓW  ODPUSZCZENIE

CIAŁA  ZMARTWYCHWSTANIE

ŻYWOT  WIECZNY