Dzień drugi 1 sierpnia 2013 r. ( czwartek)

WIEŚCI Z TRASY 10 PPŚ - 2013

Dzień drugi

1 sierpnia 2013 r. ( czwartek)

Etap: Pieszyce - Zwrócona 24 km.

„ Zastanów się nad tym, czym jest grzech i jakie są naprawdę jego skutki. Grzech to nie tylko przekroczenie przykazań- grzech jest nieposłuszeństwem, wyborem swojej własnej drogi, na której nie ma Boga. Początkiem grzechu jest nieufność wobec Boga i przekonanie, że ja wiem lepiej.” ( Dziennik Duszy Pielgrzyma – dzień 2)

 

Noc przebiegła spokojnie, pobudka o 5.55. Msza zgodnie z zapowiedzią o godz. 7. Przewodniczy ks. bp. Adam Bałabuch, sufragan świdnicki. Pielgrzymi wypoczęci i pełni radości. Jeszcze nie ma żadnych poważniejszych kontuzji, wszyscy w zdrowiu i gotowości do dalszej drogi. Słowa homilii budujące. Biskup Adam swoim spokojnym i ciepłym głosem zachęcał do odnajdywania prawdziwych autorytetów w swoim życiu. – Ludzie wybierają sobie jakiegoś człowieka, który stanowi dla nich wzór do naśladowania. Dobrze, jak jest to osoba, która swoje życie duchowe, intelektualne, rozwinęła na taki poziom, który budzi podziw i jest przykładem. Ale często jest tak, że autorytetem staje się celebryci , których życie duchowe pozostawia wiele do życzenia. Ludzka ciekawość kieruje uwagę na nich, i ta ciekawość musi być duża, skoro kolorowa prasa rozchodzi się w dużych nakładach- zwracał się kapłan. – Jako ludzie wierzący, swoją uwagę kierujmy na Jezusa Chrystusa, On jest najważniejszy. Wpatrujmy się w tych, którzy przeszli przez życie, będąc naśladowcami Chrystusa. Patrzmy na Matkę Najświętszą, Którą nazwano Błogosławioną bo uwierzyła. Patrzmy na świętych, również tych współczesnych jak Jan Paweł II. Przyglądajmy się życiu, mamy do tego prawo, i słuchajmy słów, Benedykta XVI, obecnie również Papieża Franciszka. Pamiętamy opis w Ewangelii, kiedy Jezus oświadczył, że spełniły się słowa Pisma, że jest Mesjaszem. Dziwili się, mówili, jak to, przecież On jest synem cieśli Józefa. Wyprowadzono Go i chciano nawet zrzucić ze skały. Jezus jednak przeszedł pośród nich
i oddalił się. Drodzy, kochani pielgrzymi, jak ważne jest, aby to nasze wpatrywanie się
w Jezusa, nasze zasłuchanie się w Jego Słowo, budziło w naszych sercach żywą i głęboką wiarę, która nie prowadzi do powątpiewania, do odrzucenia Jezusa. Wpatrywanie się
w Jezusa powinno nas prowadzić do miłości ofiarnej. Taka miłość rozwija człowieka, czyni go wielkim. Pamiętajmy również, że bardzo ważne jest słowo jakie wypowiadamy, niech ono buduje drugiego człowieka, przyprowadza do Chrystusa. Musimy być coraz bardziej świadomi swojej wiary. Papież Franciszek powiedział do młodzieży podczas niedawno zakończonych Światowych Dni Młodzieży, żeby szli i służyli bez obawy. Wskazując na Chrystusa podarował młodym trzy słowa: poznać, umiłować i wyznawać. Obiecał młodym, że służba zgodna z tymi słowami będzie ich napełniać radością. Trzeba nam także, poprzez nasze życie, nasze pielgrzymowanie dawać to świadectwo, wyznawać naszą wiarę, cieszyć się radością wiary. Nasze pielgrzymowanie jest radością wiary i tą radością obejmujemy napotykanych na drodze ludzi. To jest również nasz udział w Nowej Ewangelizacji. Niech w ten sposób pogłębi się również nasza wiara, bo przecież idziemy z prośbą: „ Panie przymnóż nam wiary” – zakończył bp. Adam. Po Mszy św., krótki czas na posiłek i wymarsz do Zwróconej. Planowane przybycie na nocleg około g.17. Do pierwszego postoju pielgrzymował bp. Adam, w Kietlicach, w lesie za Bielawą, pożegnał się z pielgrzymami, ponieważ zbliżało się południe, a w Ząbkowicach Śl. właśnie w południe bp. Adam odprawi Mszę dla pielgrzymów z grupy kłodzkiej i ząbkowickiej.

 

Nabożeństwo pokutne – Zwrócona

 

Pielgrzymi do gościnnego Przedborowa dotarli około godz. 13.30. Tradycyjnie mieszkańcy przygotowali obfity posiłek, żaden pielgrzym nie wyszedł głodny. Stoły uginały się pod pierogami, bigosami, zupami, naleśnikami, ciastami, owocami, napojami i trudno wymienić pod czym jeszcze. Wszystko smaczne i zdrowe, zachwalali mieszkańcy. Radość jest po obu stronach. Nie wiadomo po której większa. Tuż po godz. 14. pierwsze grupy zaczęły opuszczać Przedborową,  pielgrzymów żegnała syrena strażacka. Pozostał ostatni, już kilkukilometrowy etap do Zwróconej. A tam już też stoły zastawione. Około godz. 16, dotarto do bazy noclegowej, gdzie mieszkańcy przy zastawionych stołach z radością częstowali smakołykami. Wstyd się przyznać, ale ta sytuacja ociera się już o obżarstwo, ale jak tu odmówić gościnności, która z taką radością jest udzielana. O smakowitości potraw nie wspominając. Wieczorem nabożeństwo pokutne, prowadzi gr. I  - Świdnica. Okazja do spowiedzi. Zebranych przywitał proboszcz, ks. Krzysztof Ziobrowski. Nie krył swej radości z ponownego spotkania. Zapraszał na jutro do Bobolic. Wielki dzień, połączenie wszystkich grup pielgrzymkowych i pierwszy piątek miesiąca.


 

Tekst: Tomasz Pluta

 

Foto z Pieszyc: Mateusz Engel

 

Foto z nabożeństwa w Zwróconej: Janusz Engel

Uprzejmie informujemy, że relacje i zdjęcia z każdego dnia pielgrzymkowego w zależności od możliwości technicznych, zamieszczone będą w godzinach wieczornych lub w najbliższym możliwym terminie.