Wieści z trasy 11 PPŚ 2014 - dzień 2 (piątek)

 

„Te Deum” Diecezji Świdnickiej za kanonizację Jana Pawła II

DZIEŃ DRUGI. 1 sierpnia – I Piątek Miesiąca
PIESZYCE - ZWRÓCONA – 24 km

HASŁO DNIA:
"OBLICZE BOGA w OBLICZU BRATA! OBLICZE BRATA w OBLICZU BOGA…"

PATRON DNIA:
ŚW. BRAT ALBERT

 

 GŁÓWNY NURT PIELGRZYMKOWY: PIESZYCE - ZWRÓCONA - 24 km
oraz GRUPA 3 – ZIEMIA KŁODZKA: BRZEŹNICA - BOBOLICE - 14 km

GŁÓWNY NURT P. przez Bielawę, Kietlice, Owiesno, Przedborową, Koziniec i Brodziszów. Godz. 6.30 - Msza św. w kościele św. Antoniego; Baza noclegowa dla NURTU GŁÓWNEGO w ZWRÓCONEJ.

GRUPA 3 - Godz. 12.00 - Msza św. w ZĄBKOWICACH Śl. w kościele św. Anny. Połączenie z Grupą 4 - Ziemia Ząbkowicka. Baza noclegowa dla GRUPY 3 i 4 w BOBOLICACH.

 


Godz. 6.30. Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Adama Bałabucha. Liturgicznym patronem dnia – św. Alfons Liguori. Pielgrzymkowym patronem – św. brat Albert. Wczoraj – św. Maksymilian. Każdy, bowiem dzień upływa pod znakiem innego świętego Polaka, lub innej polskiej świętej, których kanonizował św. Jan Paweł II.
Była też pierwszopiątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu i na koniec
ucałowanie relikwii św. Antoniego, patrona gościnnej parafii.

Na 10.00 pątnicy – już bez deszczu, ale i bez słońca – dotarli do Bielawy.
W drzwiach świątyni witał wszystkich gospodarz parafii,
Ks. Kanclerz Kurii Świdnickiej, Stanisław Chomiak.

Następnie Grupa 5 pod przewodem Ks. Krzysztofa Papierza poprowadziła piękne nabożeństwo dziękczynne za dar kanonizacji św. Jana Pawła II. Pielgrzymi i miejscowi parafianie wsłuchiwali się w głębokie teksty rozważań i modlitw . Chłonęli dostojne melodie w wykonaniu połączonych schól ze Świebodzic i z Bielawy. Wszystko wobec Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Bo w katolickim kulcie świętych najpierw oddajemy cześć Bogu, że z grzesznego człowieka potrafi uczynić bohatera wiary. Potem dopiero skłaniamy głowę przed człowiekiem, że tak cudownie dał się prowadzić Panu Bogu.
Była też możliwość ucałowania relikwii Świętego Papieża.

Po wszystkim krótka gościna na plebanii i „w drogę z nami wyrusz, Panie”. Na trasie jeszcze pallotyńska Przedborowa. Stoły jak zawsze uginały się, tym razem pod piątkowymi daniami.

O 17.00 pierwsza grupa dotarła do Zwróconej. I znowu festiwal potraw. Szykujemy się na godz. 20.00 na apel. Przyjadą Agnieszka i Łukasz ze Strzegomia. Będą grać, śpiewać i dadzą świadectwo, jak próbują żyć z Jezusem pośrodku. Ale … przede wszystkim przyjedzie patron dnia pielgrzymkowego – św. Brat Albert w znaku Jego relikwii.

Swoją obecność znowu zapowiedział Ks. Biskup Ignacy Dec. I przyjechał.

Przez cały dzień przewijał się wątek Powstania Warszawskiego. To przecież 70 rocznica bohaterskiego zrywu w obronie Ojczyzny i w obronie wartości. Wiemy, ile nas kosztowało w historii odchodzenie od Boga i odchodzenie od wartości. Nie rozumiemy wielu polityków sprawujących nad nami władzę. Wtedy, kiedy buntuje się przeciw ich decyzjom całe nasze jestestwo, chwytamy za różańce a usta składamy do modlitwy… 


***

***

 POWRÓT

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że relacje i zdjęcia z każdego dnia pielgrzymkowego w zależności od możliwości technicznych, zamieszczone będą w godzinach wieczornych lub w najbliższym możliwym terminie.