Poczekaj chwilę na załadowanie wszystkich zdjęć.

Wieści z trasy 12 PPŚ 2015 - dzień 1 (piątek)

 


DZIEŃ PIERWSZY. 31 lipca 2015 r. Piątek

(GŁÓWNY NURT PIELGRZYMKOWY) ŚWIDNICA - PIESZYCE - 19 km
oraz (GRUPA 3 – ZIEMIA KŁODZKA) KŁODZKO - BRZEŹNICA - 18 km 

 

GŁÓWNY NURT P. Godz. 10.00. ŚWIDNICA. Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki w KATEDRZE ŚWIDNICKIEJ. Baza noclegowa DLA  NURTU ZASADNICZEGO w PIESZYCACH.
GRUPA 3 - Godz. 9. 00. Msza św. w kościele MB Różańcowej u Ojców Franciszkanów. Po drodze nawiedzenie Sanktuarium w BARDZIE. Baza noclegowa dla Grupy 3 w BRZEŹNICY.

 Zaczęło się na dobre.

Pierwsi zameldowali się w katedrze świdnickiej pątnicy grupy „6”. Było to ok. godz. 9.30. Rozśpiewani i rozradowani obecnością Boga między nimi przyszli
z gościnnego Witoszowa. Musiało być wspaniale, bo każdy – z przewodnikiem ks. Piotrem, pallotynem na czele – wzdychał już do następnego roku:
„oj, żebyśmy tak mogli znowu w Witoszowie”…
Katedra dość szybko zapełniała się pielgrzymami. Ci, co idą pieszo, przeplatali się
z grupą „7” duchowego wsparcia. Nie było „my” i „wy”,
lecz czuło się duchowe „razem”.    
O godz. 10.00 przyzakrystyjny dzwonek oznajmił, że „Msza św. wychodzi”. Księży było dużo. Procesję zamykał Ks. Biskup Ignacy Dec. Po „Pan z wami” przewodnik główny zameldował pasterzowi diecezji gotowość grup do wymarszu.
W kazaniu Ks. Biskup przypomniał pątnikom ideę pielgrzymowania. Następnie przywołując hasło „dlaczego stoicie?” snuł refleksje nad „Fatimą” i peregrynacją Maryi w znaku fatimskiej figury po naszej diecezji, mówił o zbliżającej się setnej rocznicy objawień i ich aktualności, o Roku Życia Konsekrowanego i o Światowych Dniach Młodych 2016 w Polsce.
Nie zabrakło też elementów patriotycznych.
O godz. 12.00 wybrzmiała na przykatedralnej ulicy modlitwa wielkich decyzji – Anioł Pański.
Po czym pielgrzymka ruszyła.
Ks. Biskup odprowadził pątników do granic miasta. Wśród odprowadzających szła grupa
z Kudowy Zdroju – Czermnej.
Pierwszy postój przypadł tradycyjnie na Opoczkę. Życzliwość i wielkoduszność mieszkańców przeniosła się na stoły. Każdy mógł się najeść do syta. Drugi postój w Lutomii.
Znowu jedzenia po kres wytrzymałości żołądków aż do granic grzechu. Ale grzechu nie było.
„Pozostałych ułomków” zabrał pielgrzymkowy transport więcej niż
„dwanaście ewangelicznych koszów”.
W końcu przyszliśmy na bazę noclegową do Pieszyc. I tu czekali z jedzeniem.
Gościnność, serdeczność, życzliwość i wielkoduszność – to znamiona dzisiejszej trasy.
O godz. 20.00 czeka nas spektakl o Eucharystii na podstawie objawień Cateriny Rivas. Jest to coś bardzo dobrego i głębokiego. Ujrzymy amatorską grupę teatralną ze Świebodzic z parafii św. Brata Alberta. Przyjedzie na ten czas do Pieszyc Ks. Biskup Adam Bałabuch.

Foto. Janusz Engel

 POWRÓT

 

 

Uprzejmie informujemy, że relacje i zdjęcia z każdego dnia pielgrzymkowego w zależności od możliwości technicznych, zamieszczone będą w godzinach wieczornych lub w najbliższym możliwym terminie.