Odczekaj chwilę na załadowanie wszystkich zdjęć.

Wieści z trasy 15 PPŚ 2018 - dzień 2 (środa)

 


DZIEŃ DRUGI. 1 sierpnia 2018 r. Środa
(GŁÓWNY NURT PIELGRZYMKOWY) PIESZYCE - ZWRÓCONA - 24 km
(GRUPA 3 – ZIEMIA KŁODZKA) BRZEŹNICA - BOBOLICE - 14 km,
Gr 4 - ZIEMIA ZĄBKOWICKA) ZĄBKOWICE ŚL. - BOBOLICE - 7 km

***

GŁÓWNY NURT P. przez Bielawę, Kietlice, Owiesno, Przedborową, Koziniec i Brodziszów.
Godz. 6.30 - Msza św. w kościele św. Antoniego;
Baza noclegowa dla NURTU GŁÓWNEGO w ZWRÓCONEJ.
Godz. 12.00 - Msza św. w kościele św. Anny w ZĄBKOWICACH ŚL. Rozpoczęcie pielgrzymki przez Grupę 4 - Ziemia Ząbkowicka.
Baza noclegowa dla GRUPY 3 i 4 w BOBOLICACH.

 

Już środa, 1 sierpnia. Drugi dzień pielgrzymowania.

Wczoraj, w poniedziałek, rozpoczęliśmy uroczyście w Katedrze Świdnickiej. Prezbiterium zarusztowane, bo poważne prace konserwatorskie. Najważniejsze, że przysłonięte estetyczną makietą z wielkoformatowym zdjęciem remontowanego ołtarza. Dzięki temu tymczasowy stół ofiarny zszedł z wysoka przed balustradę i podszedł blisko ludzi. Z oficjalności dostojnej katedry stało się nagle tak serdecznie ciepło, jak w domu z dobrymi ludźmi.
Odprawiający kapłani stoją prawie między wiernymi.

Ks. Biskup Ignacy wygłosił okolicznościowe kazanie, pobłogosławił i wyprowadził na pielgrzymie szlaki. Ponad godzinę zajął pierwszy „święty marsz” aż do granic miasta. Pątnicy zażywają cały czas obfitej kąpieli w strugach roześmianego do ucha do ucha słońca.
Termometry nie spadają poniżej 30 stopni. Jest mokro … od strug potu. Największym powodzeniem cieszy się woda mineralna.
Pije się ją całymi zgrzewkami.

Bardzo modlitewnie dane nam było przeżyć pierwszy apel w Pieszycach. Był serdecznie patriotyczny. Przygotowany i poprowadzony przez pielgrzymkowych VIP-ów. Przyjechał san Ksiądz Biskup Ordynariusz, Ignacy. Przybyła też Pani Burmistrz Pieszyc. Pierwsza noc na bazie
w Pieszycach spowiła nas ciszą, spokojem i ciepłem. Dopiero nad samym ranem zrobiło się
na chwilę trochę chłodniej. Trzeba było sięgnąć po lekkie przykrycie.

Jak na pielgrzymkowe warunki pierwsza pobudka była późno. Dopiero o godz. 6.00. „Odbijemy” sobie za to w inne dni. Dla przykładu: pobudka druga, w Zwróconej, to … 4.30! Koncelebrowanej Mszy św. w Pieszycach przewodniczył Ks. Biskup Adam Bałabuch. Wzruszającym zwyczajem Biskupów Świdnickich odprowadził pątników
parę kilometrów za miasto. Po pożegnaniu odjechał do Ząbkowic,
by odprawić Mszę św. Grupie „4” Ząbkowickiej i „3” – Kłodzkiej.

Po godz. 16.00 główny trzon pielgrzymkowy - zdrowy, cały i nakarmiony aż po brzegi w przegościnnej palotyńskiej Przedborowej - dotarł na drugą bazę w Zwróconej. Tu już czekała na pątników nowa ekipa jedzeniowa. Parafianie ze Zwróconej i Brodziszowa. Znowu było dużo. Wydawało się, że pielgrzymi - „objedzeni” dopiero co w Przedborowej – nawet nie popatrzą na zastawione stoły i … będzie przykro. Ale gdzież tam! „Wchłonęli” wszystko…
Miał rację słynny Ks. Aleksander Radecki – pielgrzymia legenda z Wrocławia – że pątnik
je tylko raz dziennie: rano zaczyna i wieczorem kończy.

„Trójka” i „Czwórka” też już się zameldowały w Bobolicach. Jutro, w Pierwszy Czwartek,
dołączą do nas na Mszy św. w sanktuarium w Bobolicach.

 

ks.Romuald


Foto. Jan Engel

POWRÓT

 

 

Uprzejmie informujemy, że relacje i zdjęcia z każdego dnia pielgrzymkowego w zależności od możliwości technicznych, zamieszczone będą w godzinach wieczornych lub w najbliższym możliwym terminie.